Czy audyt walutowy może pomóc w pracy księgowych?
Współpracując na co dzień z dyrektorami finansowymi i księgowymi, można poznać ich punkt widzenia oraz istotność optymalizacji kosztowej na wielu płaszczyznach działalności firmy. Audyt walutowy to realne wsparcie ich pracy. Jest opracowany dla przedsiębiorstw różnej wielkości, które mogą otrzymać szczegółowy raport porównujący kursy transakcji wykonanych nawet pięć lat temu. Osoby odpowiedzialne za finanse i księgowi mogą dzięki temu dokonać całościowego przeglądu aktywności transakcyjnej oraz przedstawić i wprowadzić znaczne oszczędności w firmie.