W poniedziałek na Radzie Dialogu Społecznego zostaną zawarte ostateczne ustalenia dotyczące płacy minimalnej i wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej - poinformował Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federeacji Przedsiębiorców Polskich w serwisie X.

15 lipca zostaną przedstawione ostateczne ustalenia w sprawie najniższego wynagrodzenia i wzrostu płac w budżetówce. Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, w piśmie do członków RDS-u przedstawiła proponowany porządek obrad na posiedzenie plenarne 15 lipca 2024 roku.

Proponowany porządek posiedzenia zawiera następujące punkty:

  • Dyskusję dotyczącą założeń projektu budżetu państwa i propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2025 r.
  • Dyskusję na temat propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz propozycji wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r.
  • Dyskusję dotyczącą zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2025 roku.
  • Głosowanie uchwały RDS w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego ds. Prezydencji Rzeczpospolitej w Radzie UE.

Płaca minimalna 2025 - ile wyniesie?

Nie opublikowano jeszcze rozporządzenia w sprawie płacy minimalnej w 2025 roku. Jeżeli partnerzy społeczni w ramach RDS-u nie ustalą wspólnego stanowiska wysokości najniższej krajowej, wówczas to rząd do 15 września podejmie w tej sprawie decyzję, co też miało miejsce w ostatnich latach.

Na ten moment związkowcy chcą wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 roku o nie mniej niż 8,14 proc. (o 350 zł). Natomiast strona pracodawców uważa, że płacy minimalnej nie powinno się w przyszłym roku podnosić.

Jaka jest propozycja rządu w sprawie płacy minimalnej?

Proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 roku, czyli 4626 zł brutto, oznacza wzrost o 326 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 roku (4 300 zł), tj. o 7,6 proc.

Natomiast proponowana przez resort minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 roku czyli 30,20 zł, oznacza wzrost o 2,10 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 roku (28,10 zł). Jest to wzrost o 7,5 proc.