Układy zbiorowe pracy będą zawierane na czas określony – zakładowe na 5 lat, a ponadzakładowe na 10 lat. Będzie jednak możliwość ich przedłużenia, o kolejne - odpowiednio - 5 i 10 lat.

Wprowadzenie takich regulacji przewiduje projekt nowej ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych, który właśnie został opublikowany na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego. Nowa ustawa ma stanowić częściową implementację dyrektywy nr 2022/2041 w sprawie adekwatnych minimalnych wynagrodzeń w Unii Europejskiej, która nakazuje nam zwiększenie liczby układów zbiorowych pracy, a tę powinniśmy wdrożyć do 15 listopada 2024 r.

Poza samą możliwością przedłużenia trwania układu, nowością- w porównaniu do poprzednich wersji projektu (przygotowanych w 2022 r. i 2023 r. przez rząd Zjednoczonej Prawicy) – będzie mechanizm mobilizujący do podjęcia takiej decyzji. Mianowicie strona uprawniona do zawarcia układu zbiorowego (w uproszczeniu – pracodawca i związek zawodowy) będzie musiała podjąć rokowania, jeżeli żądanie w sprawie przedłużenia zostanie zgłoszone nie wcześniej niż 60 dni przed upływem okresu, na jaki układ został zawarty, albo po dniu jego wypowiedzenia. Zmianą względem poprzednich wersji projektu jest też wprowadzenie kar m.in. za nieprzekazywanie informacji wymaganych ustawą.

Projekt ustawy przewiduje ponadto otwarty katalog spraw regulowanych w u.z.p. i uproszczenie procesu rejestrowania układów poprzez wprowadzenie elektronicznego zgłoszenia do Krajowej Ewidencji Układów Zbiorowych Pracy. Nowa ustawa ma pozwalać na skorzystanie ze wsparcia mediatora w celu ułatwienie stronom prowadzenia rokowań nad układem. Przewiduje się też ułatwienie w wystąpieniu z ponadzakładowego układu zbiorowego pracy.

Etap legislacyjny

Projekt ustawy w uzgodnieniach i konsultacjach publicznych