Od pierwszego lipca wzrośnie płaca minimalna. W ramach drugiej podwyżki w 2024 roku na kontach Polaków pojawi się więcej pieniędzy. O ile wyższa będzie wypłata? Ile wzrośnie najniższa krajowa netto? Odpowiadamy w artykule.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. od 1 stycznia najniższa pensja wyniosła 4242 zł, a od 1 lipca – 4300 zł. W 2024 r. wzrosła również minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia wyniosła 27,70zł, a od 1 lipca – 28,10zł.

Jak podaje resort rodziny, pracy i polityki społecznej, zgodnie z szacunkiem liczba osób objętych podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 3,6 mln.

Płaca minimalna - podwyżka od lipca

Od lipca 2024 roku pracownicy otrzymają o 58 zł brutto więcej. Ile to będzie na rękę?

W 2024 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwukrotnie. Minimalna krajowa do lipca 2024 roku wynosi około 3 221,98 netto, a od lipca około 3 261,53 zł netto, czyli na rękę. To oznacza, że zatrudnieni na najniższej krajowej zarobią o niecałe 40 zł (39,55 zł) więcej.

Minimalna stawka godzinowa na umowie cywilnoprawnej

Przypomnijmy: minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2024 r. wyniosła 27,70 zł brutto, natomiast od 1 lipca 2024 r. wzrośnie do 28,10 zł. Ile zatrudnieni np. na umowie zlecenie otrzymają na rękę?

Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia na rękę obecnie wynosi ok. 21,75 zł netto, natomiast od 1 lipca ok. 22,05 zł netto za godzinę pracy.

Kogo obowiązuje najniższa stawka godzinowa? Resort rodziny tłumaczy, że gwarancją otrzymywania stawki objęte zostały osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które prowadzą działalność jednoosobowo i osobiście wykonują zadania wynikające z umowy.

Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do umów zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) lub umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego).

Ponadto najniższa stawka godzinowa ma zastosowanie do osób samozatrudnionych wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce lub w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.