Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce, aby świadczenie honorowe było wypłacane w tej samej kwocie, bez względu na to, kiedy senior ukończył 100 lat. Resort finansów jest przeciwny tej propozycji.

Dziś premia za wiek przysługuje w wysokości kwoty bazowej obowiązującej w dniu, w którym zostały spełnione warunki wymagane do nabycia tego świadczenia. Konsekwencją takiego przepisu jest to, że świadczenia są zróżnicowane, uzależnione od momentu osiągnięcia 100 lat, oraz to, że nie są one potem waloryzowane. I tak od 1 marca 2024 r. osoby, którym przyznano świadczenie honorowe, pobierają 6246,13 zł brutto. A te, które uzyskały je np. rok wcześniej, otrzymują nadal tylko 5540,25 zł brutto. Pierwotna propozycja zawarta w procedowanym właśnie projekcie ustawy o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat sankcjonowała dotychczasową praktykę.

– Do przedstawionego rozwiązania uwagi zgłosili jednak minister ds. polityki senioralnej oraz Rządowe Centrum Legislacji. Podmioty te wskazały na nierówność świadczeń, które będą przysługiwać osobom charakteryzującym się tą samą relewantną cechą, jaką jest ukończenie 100 lat – informuje Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dlatego, mając na względzie uwagi zgłoszone w ramach uzgodnień, resort ponownie dokonał analiz finansowych w zakresie przyjęcia innego mechanizmu ustalania wysokości świadczenia. W projekcie zaproponowano 6246,13 zł miesięcznie dla wszystkich 100-latków, bez względu na datę uzyskania świadczenia. Ponadto ta stawka będzie waloryzowana.

– Oznacza to, że świadczenia osób, które dziś otrzymują je w niższej kwocie, wzrosną do 6246,13 zł – tłumaczy minister.

Uwagi do tej propozycji zgłosiło Ministerstwo Finansów.

– Zgodnie z ustaleniami na posiedzeniu zespołu ds. programowania prac rządu ustawa miała zmieniać wyłącznie podstawę prawną wypłaty świadczenia, bez zmian w jego wysokości. Obecnie proponowane przepisy będą generowały dodatkowe koszty dla budżetu państwa. MF jest przeciwne nowej propozycji – argumentuje Jurand Drop, wiceminister finansów.

Resort rodziny przekonuje jednak, że co prawda wprowadzenie zmian przez pierwsze dwa lata (2025–2026) spowoduje wzrost wydatków z bud żetu na świadczenia honorowe w wysokości 20,5 mln zł w pierwszym roku i 6,8 mln zł w drugim roku, ale od trzeciego roku od wejścia w życie nowych przepisów zaczną powstawać oszczędności w stosunku do obowiązujących zasad – które z roku na rok będą coraz wyższe, tj. od 10,3 mln zł w trzecim roku do 160,5 mln zł w 2034 r. Łącznie w okresie 10 lat wydatki z tytułu wypłat premii dla 100-latków będą niższe o 587 mln zł od prognozowanych w obowiązujących dziś warunkach.

– Ponadto przyjęcie takiego rozwiązania jest w pełni uzasadnione w kontekście konstytucyjnej zasady równości – twierdzi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2025 r. ©℗