Znajomość języka angielskiego jest cenna, jednak dopiero biegłe posługiwanie się nim pozwalało na osiąganie znacznie wyższych dochodów.
ikona lupy />
Wynagrodzenia zatrudnionych w usługach dla biznesu / Inne

Połowa osób zatrudnionych w usługach dla biznesu i mówiących płynnie po angielsku zarabiała pomiędzy 3 850 PLN a 9 660 PLN brutto miesięcznie.

Ci, którzy znali go nieco słabiej, nie zarabiali aż tyle – mediana ich pensji wyniosła 4 000 PLN – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak.

Mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych w usługach dla biznesu i posługujących się biegle językiem angielskim wyniosła 5 600 PLN.

ikona lupy />
Wynagrodzenia zatrudnionych w usługach dla ludności z różną znajomością języka angielskiego / Inne

Warto zauważyć, że 25% najwyżej wynagradzanych pracowników, którzy mogli pochwalić się taką znajomością angielskiego, zarabiało miesięcznie więcej niż 9 660 PLN brutto.

Podobnie wyglądały zarobki pracujących w usługach dla ludności.

ikona lupy />
Wynagrodzenia osób z różną znajomością języka francuskiego / Inne

Dopiero perfekcyjna znajomość angielskiego pozwalała uzyskać znacząco wyższą płacę. Co czwarty zatrudniony w tej branży otrzymywał 6 200 PLN brutto miesięcznie, pod warunkiem, że bardzo dobrze mówił po angielsku.

Ci, którzy znali język francuski na poziomie bardzo dobrym, otrzymywali przeciętnie 6 000 PLN brutto miesięcznie.

ikona lupy />
Inne

To prawie o tysiąc złotych więcej niż osoby dobrze znające ten język. Warto zwrócić uwagę na liczebność próby – mniej niż 1% uczestników badania mówiło biegle po francusku.

Andrzej Kuczara

Sedlak&Sedlak