Gościem Szymona Glonka w Obiektywnie o Biznesie jest Tomasz Gałka, partner Olesiński i Wspólnicy.

Unijna walka ze szkodliwą konkurencją podatkową nabrała nowego wymiaru. Wprowadzono Filar 2, czyli dyrektywę wdrażającą minimalny podatek w wysokości 15% dla dużych grup kapitałowych. Choć Polska spóźniła się z implementacją, niskoopodatkowane dochody polskich spółek i tak zostaną opodatkowane.

Kogo dotyczy podatek minimalny?

Dotyczy on wyłącznie dużych grup kapitałowych, czyli takich, których roczne skonsolidowane przychody przekraczają 750 mln EUR. Istotne jest to, że podatek obejmuje nie tylko spółki dominujące, ale również jednostki składowe mające siedzibę w UE.

Co z polskimi firmami?

Polska, choć ma nominalną stawkę CIT 19% wyższą od minimalnej, oferuje szereg ulg podatkowych, które mogą obniżać ETR. Szczególnie dotknięte podatkiem wyrównawczym (pobieranym, gdy ETR jest niższa od 15%) mogą być firmy działające w specjalnych strefach ekonomicznych.

Rząd pracuje nad implementacją

Istnieje możliwość wprowadzenia krajowego podatku wyrównawczego, ale nie jest to pewne. Polski rząd wciąż pracuje nad przepisami implementującymi Filar 2. Nawet jeśli krajowy podatek nie zostanie wprowadzony, niskoopodatkowane dochody polskich spółek i tak zostaną opodatkowane globalnym podatkiem wyrównawczym w innym kraju UE.

Jak się przygotować?

Termin raportowania jest odległy (15 miesięcy po końcu roku), ale formuła wyliczenia ETR jest skomplikowana. Już teraz warto zacząć analizować sytuację firmy i potencjalny wpływ podatku minimalnego. Szczególną uwagę należy zwrócić na kwestię aktywa na podatek odroczony utworzonego z tytułu zwolnień podatkowych.

Materiał powstał we współpracy z Olesiński i Wspólnicy.