Plan władz gminy na wszechstronny rozwój skupia się wokół trzech zasadniczych obszarów działalności: rozwoju infrastruktury, budowaniu wspólnoty i realizacji dużych programów społecznych.

Od objęcia urzędu przez Tomasza Waruszewskiego w 2011 r., na inwestycje przeznaczono ponad 117 mln zł. I choć rozwój w czasach kryzysu gospodarczego jest zadaniem trudnym, tylko w 2022 r. wydatki inwestycyjne w gminie wyniosły ponad 19 mln zł. Od samego początku inwestycje drogowe są jednym z głównych przedsięwzięć realizowanym przez samorząd. Przez ponad 11 lat sześciokrotnie wydłużono sieć utwardzonych dróg w gminie – począwszy od głównych po małe osiedlowe uliczki. Kolejnym jest budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Do tej pory praktycznie od zera uzbrojono w kanalizację sanitarną 1/3 miejscowości w gminie i wybudowano własną oczyszczalnię ścieków.

Tomasz Waruszewski, wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie / Materiały prasowe

Odpowiedzią gminy Nowe Miasto Lubawskie na zmieniające się potrzeby mieszkańców, głównie te związane ze zdrowym i aktywnym stylem życia, jest m.in. budowa ścieżek rowerowych. Wszystkie trasy przebiegają na odcinakach po byłej linii kolejowej. Gmina dysponuje ponad 15 km ścieżek i jest niekwestionowanym liderem w powiecie w tej dziedzinie. Miłośnicy sportów wodnych mogą korzystać z przystani kajakowej. Do dyspozycji mieszkańców są również place zabaw i siłownie zewnętrzne zlokalizowane w niemal każdej miejscowości.

W trend zdrowego życia świetnie wpisuje się jedna z ostatnich inwestycji zrealizowanych w gminie. Budowa hali targowej, w której swoje produkty prezentuje kilkudziesięciu lokalnych wytwórców i producentów żywności, poprzedzona była licznymi konsultacjami społecznymi. Mimo że w regionie od dawna istnieje wiele tradycyjnych targowisk, to hala targowa w Bratianie jest jednym z nielicznych tego typu obiektów w regionie i jedynym o takim standardzie, zarządzanym przez samorząd. W dni handlowe odwiedza ją setki klientów.

Wszechstronny rozwój to także wzmacnianie gminnej wspólnoty. Służą temu takie wydarzenia jak Wigilia dla Samotnych czy akcja WOŚP. Mieszkańcy coraz częściej i chętniej angażują się w życie gminy. Powstają nowe organizacje (w ostatnich 4 latach 7) – KGW, stowarzyszenia, kluby seniora. Prężnie funkcjonują jednostki OSP. Z myślą o organizacjach budowane są świetlice, kluby seniora, zakupywane są samochody dla OSP. Część organizacji przejęła zadania samorządu związane z usługami opiekuńczymi. Władze gminy zachęcają je również do ubiegania się o środki zewnętrze na rozwój, oferując swoją pomoc.

Trzeci obszar aktywności gminy dotyczy wykonania dużych programów pomocowych rządu. Bardzo dużo pracy i czasu poświęcono w ostatnich latach na obsługę takich zadań jak: dystrybucja węgla dla mieszkańców, wypłata świadczeń pomocowych, obsługa programów rodzinnych.

Na te osiągnięcia i sukcesy ciężko pracowało wiele osób: urzędnicy, radni, sołtysi, przedstawiciele organizacji i instytucji, z którymi na co dzień współpracuje samorząd.

Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie, zrozumienie i zdolność osiągania kompromisów. To dzięki Wam gmina Nowe Miasto Lubawskie rozwija się. – Tomasz Waruszewski, wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

Partnerzy

Materiały prasowe