Andrzej Szahaj, profesor zwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, historyk myśli społecznej i filozof polityki
Ale tym razem spróbuję polemiki, także i dlatego, że entuzjazm prof. Gwiazdowskiego wobec wyznawanych przez siebie poglądów oraz sposób ich wyrażania, wskazujący na ogromną pewność co do ich słuszności, wymagają ostudzenia dla dobra jakości intelektualnej debaty („Sprawiedliwe, co nam się podoba”, Magazyn DGP z 11 lutego 2022 r.).
Profesor Gwiazdowski jest jednym z przedstawicieli „sarmackiego popliberalizmu” (to wyrażenie, które ukułem kilka lat temu), którzy pewnością siebie pokrywają braki w zdolności do widzenia całej złożoności kwestii, którymi się zajmują. Zamiast tego dostajemy efektowne, by nie rzec efekciarskie, bon moty, które w ich przekonaniu mają zastąpić głębszą refleksję.