Dla urzędu gminy prewskaźnik wstępny dla 2022 r. (na bazie 2021 r.) wynosił 20 proc., a proporcja wstępna 30 proc. W przypadku szkoły podstawowej na 2022 r. prewskaźnik wstępny (na bazie 2021 r.) wynosił 10 proc., a struktury sprzedaży ta jednostka nie stosowała z uwagi na brak sprzedaży zwolnionej. Z kolei dla zakładu budżetowego na 2022 r. prewskaźnik wstępny (na bazie 2021 r.) wynosił 70 proc., a proporcja wstępna 80 proc.
W przypadku urzędu gminy podatek naliczony: