TEMAT: Nielegalne przyłączenie nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej
PROBLEM: Czy bezumowne dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków podlega VAT
Zakład budżetowy (jednostka organizacyjna gminy X) świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 25 marca 2022 r. podczas rutynowej kontroli w firmie Y (podatnik VAT) wykryto nielegalne przyłączenia nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej (bez zawartej umowy) na jednej z nieruchomości tej firmy. Zgodnie z obowiązującą z zakładzie procedurą, zakład określił przypuszczalny czas, w którym mogło dojść do nielegalnego poboru wody i nielegalnego odprowadzania ścieków (wskazano okres od 17 grudnia 2021 r. do 25 marca 2022 r.), a także przypuszczalną ilość nielegalnie pobranej wody i nielegalnie odprowadzonych ścieków (360 m sześc.). Na tej podstawie oraz zgodnie z obowiązującymi taryfami 11 kwietnia 2022 r. zostało naliczone odszkodowanie za nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzanie ścieków w łącznej kwocie 2160 zł. Termin płatności tego odszkodowania wynosi 21 dni od dnia doręczenia dowodu księgowego z naliczeniem. Gmina X rozlicza VAT za okresy miesięczne. Jak zakład powinien rozliczyć VAT od nielegalnego poboru wody i nielegalnego odprowadzania ścieków?