Na temat trzynastek i o zmia nie stanowiska ministerstwa w odpowiedzi na pytanie DGP informowaliśmy już w poprzednich numerach. Przypomnijmy tylko, że 15 marca 2021 r. otrzymaliśmy odpowiedź Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, z której wynikało, iż resort pracy po 11 latach zmienił swój pogląd. Wskazał, że dodatek za wieloletnią pracę wypłacony za okres choroby nie powinien być wliczany do podstawy ustalania wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nadal jednak utrzymywała się niespójność w poglądach regionalnych izb obrachunkowych.
W tej sprawie zwróciliśmy się do przewodniczącego Krajowej Rady RIO i prezesa RIO w Krakowie Mirosława Legutko. W odpowiedzi na nasze pytania 9 marca w piśmie nr BI.0162.15.2021 odpowiedział, że „podjął decyzję o przedstawieniu na posiedzeniu Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych zagadnienia dotyczącego ustalania wysokości dodatkowego rocznego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej (…) w kontekście modyfikacji przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii poglądu w zakresie podstawy ustalania wysokości tego wynagrodzenia i wpływu powyższego na działalność kontrolną Regionalnych Izb Obrachunkowych”.