Czy można nie pobrać podatku u źródła od wynagrodzenia wypłaconego w Polsce zagranicznemu członkowi jury?

Jak dokumentować świadczenie usług przez spółkę komunalną na rzecz gminy, która jest jej wyłącznym udziałowcem?