Zobowiązania do zapewnienia dostępu hurtowego do szerokopasmowych sieci internetowych dofinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności będą takie same dla wszystkich operatorów – niezależnie od daty zawarcia przez nich umowy na wsparcie inwestycji.

Umożliwiające to przepisy znajdą się w rozporządzeniu ministra cyfryzacji w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach KPO (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 2771).

Celem projektu jest zrównanie sytuacji prawnej wszystkich podmiotów uzyskujących z KPO wsparcie na budowę sieci szybkiego internetu na terenach tzw. białych plam. Obecnie przedsiębiorców obowiązują bowiem różne zasady zapewnienia innym operatorom dostępu hurtowego do sieci powstałych z wykorzystaniem środków z KPO – w zależności od momentu zawarcia przez nich umowy o objęcie inwestycji takim wsparciem.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, różnice są skutkiem dokonanej w czerwcu 2023 r. przez Komisję Europejską zmiany rozporządzenia nr 651/2014. Dofinansowanie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w ramach KPO jest programem pomocowym w rozumieniu tego rozporządzenia Komisji i nie wymaga uprzedniej notyfikacji KE, o ile program pomocy jest zgodny z rozporządzeniem. ©℗