Urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) będą kontrolować przewoźników metali i minerałów sprowadzanych spoza Unii Europejskiej, także w formule ex post, tzn. już po zleceniu przez importera wykonania obowiązkowego audytu zewnętrznej firmie – wynika ze zmian w przepisach zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów w projekcie nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu: UC10).

Przedsiębiorcy importujący te surowce z krajów objętych wojną albo uznanych przez UE za obszary wysokiego ryzyka będą musieli m.in. szczegółowo udowodnić pochodzenie swoich towarów oraz spełnić wymogi informacyjne.

Nowe przepisy mają umożliwić prawidłowe stosowanie rozporządzenia UE 2017/821 ustanawiającego obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka. Zarówno regulacje wynikające wprost z unijnego rozporządzenia, jak i przepisy krajowe mają doprowadzić do wyeliminowania z rynku nieuczciwych podmiotów, które sprowadzają metale z niesprawdzonych źródeł, a zarazem przyczyniają się do finansowania terroryzmu itp. W przypadku niepomyślnego dla przedsiębiorcy wyniku przeprowadzonej kontroli będzie on musiał zapłacić karę w kwocie od 1 tys. do 500 tys. złotych.©℗