Od 12 stycznia zaczną obowiązywać zmiany dotyczące towarów objętych obowiązkiem zgłaszania do rejestru SENT (system monitorowania przewozu i obrotu). W praktyce chodzi o 11 nowych rodzajów odpadów, np. po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach i klejach, które będą podlegały procedurze wpisania do systemu.

Nowy obowiązek będzie dotyczył jednak tylko tych przesyłek, których masa jest równa albo większa niż 1 t albo których objętość przekracza 1 tys. l. Do tej pory rejestr obejmował m.in. paliwa opałowe, mieszaniny zawierające alkohol etylowy oraz bibuły papierowe, folie formujące itp. Nowe obowiązki wynikają z rozporządzenia ministra finansów z 9 października 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2185).

Zgłoszenia musi dokonać podmiot wysyłający, a więc ten, kto zleca transport. W pierwszej kolejności powinien on zarejestrować się na platformie PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych) w formie rozszerzonej, a następnie za każdym razem zgłaszać przejazd przesyłek zawierających wskazane w rozporządzeniu odpady. Dodatkowo przewoźnik ma obowiązek mieć urządzenie pozwalające namierzać pojazd w czasie rzeczywistym oraz wysyłające dane o prędkości, z jaką porusza się pojazd.

Konieczność zgłaszania przewozu i obrotu dotyczy zarówno tras krajowych, eksportu, importu, jak i tranzytu przez terytorium Polski. Rozszerzenie systemu monitorowania o nowe kategorie towarów ma zwiększyć kontrolę organów państwa, np. Krajowej Administracji Skarbowej, nad potencjalnie niebezpiecznymi i szkodliwymi dla środowiska towarami oraz odpadami. Niewywiązanie się z obowiązku zgłoszenia to ryzyko ukarania grzywną, która może wynieść nawet 20 tys. zł. ©℗