W 2024 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność nierejestrowaną mogą spodziewać się korzystnych zmian dotyczących limitów przychodów. Jednak to nie wszystko. W planach jest nowy sposób wyliczania tych limitów. Na czym będzie on polegał? I dla kogo będzie szczególnie korzystny?

Działalność nierejestrowana to popularny sposób na rozpoczynanie kariery we własnym biznesie. Wiąże się z mniejszą biurokracją i niższymi kosztami prowadzenia działalności. Ma jednak swoje ograniczenia - m.in. limit przychodów, jaki można osiągnąć w jej ramach.

Działalność nierejestrowana 2024. Co to jest?

Zgodnie z definicją prezentowaną na rządowej stronie biznes.gov.pl, działalność nierejestrowana (inaczej - nierejestrowa lub nieewidencjonowana) to forma drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy ani wpisu do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Kluczowym warunkiem, który sprawia, że działalność ta nie jest uznawana za działalność gospodarczą, jest osiąganie przychodu na poziomie nieprzekraczającym 75 proc. pensji minimalnej. To oznacza, że przychody z działalności nierejestrowanej - każdego miesiąca - nie mogą przekroczyć 75 proc. minimalnej krajowej. Jeśli w danym miesiącu pułap ten zostanie przekroczony, wówczas powstaje obowiązek rejestracji firmy. Od momentu przekroczenia limitu przychodu osoba prowadząca działalność nieewidencjonowaną ma 7 dni na zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG.

Ile konkretnie wynosi limit, jaki można zarobić, prowadząc nieewidencjonowaną działalność? W 2024 r. jest on wyższy niż w ubiegłym roku.

Działalność nierejestrowana 2024. Nowe limity [KWOTY]

W związku ze wzrostem minimalnej krajowej, zwiększeniu uległy limity, jakie można dorobić w ramach działalności nierejstrowej. Przypomnijmy, że od stycznia 2024 r. płaca minimalna wzrosła do 4 242 zł brutto, a drugi raz wzrośnie od 1 lipca do kwoty 4 300 zł brutto.

W 2024 roku planowane są więc dwukrotne zwiększenia limitów przychodów dla działalności nierejestrowanej:

  • od stycznia do czerwca 2024 r. limit wynosi 3 181,50 zł
  • od lipca do grudnia 2024 r. limit wzrośnie do 3 225 zł.

Działalność nierejestrowana 2024. Zmiany w sposobie liczenia limitów

Aktualnie prowadząc działalność nierejestrowaną, można w 2024 roku zarobić nawet 38,4 tys. zł bez konieczności odprowadzania składek na ZUS. Trzeba jednak pamiętać, aby nie przekroczyć kwoty miesięcznego limitu.

Do Sejmu trafił jednak projekt zmieniający sposób liczenia limitu przychodu dla działalności nierejestrowanej. Obecnie ograniczenie to obowiązuje miesięcznie, jednak proponowana zmiana zakłada przeniesienie tego limitu na roczną podstawę.

Ważne

Nowy limit w skali całego roku miałby wynieść dziewięciokrotność minimalnego wynagrodzenia.

W praktyce oznacza to, że podatnicy nie musieliby się martwić każdego miesiąca o przekroczenie limitu. Taka sytuacja może mieć miejsce np. przy sprzedaży sezonowej. Wówczas w jednym miesiącu możliwa jest sprzedaż usług lub produktów na poziomie przekraczającym limit miesięczny, ale w kolejnych miesiącach popyt może być bliski zeru. Gdyby limit był liczony rocznie, to w tym przypadku nie zostałby on przekroczony.

Zanim te zmiany wejdą w życie, warto śledzić bieżące informacje i ewentualne dalsze ustalenia dotyczące projektu w Sejmie.

Działalność nierejestrowa. Dlaczego warto? [ZALETY]

Działalność nierejestrowana ma niewątpliwie korzyści. Oto niektóre z nich:

  • nie musisz zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS (nie będziesz potrzebować numerów identyfikacyjnych NIP i REGON)
  • nie płacisz składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne z tytułu działalności gospodarczej
  • nie musisz płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek
  • nie musisz płacić podatku VAT – obejmuje cię zwolnienie podmiotowe, bo przychody z działalności nierejestrowanej nie przekroczą 200 tys. zł w skali roku, chyba że sprzedajesz towary bądź usługi wymagające rejestracji do VAT już od pierwszej sprzedaży
  • nie musisz prowadzić skomplikowanej księgowości tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży.