Komisje legislacyjne działające przy Parlamencie Europejskim zatwierdziły wstępną wersję nowych przepisów, które wprowadzają jednolite dla całej wspólnoty zasady przyznawania odszkodowań za szkody spowodowane przez wadliwe produkty.

Chodzi o to, by konsument zyskał pewność otrzymania rekompensaty za doznane krzywdy fizyczne i psychiczne. Do stwierdzenia tych drugich będzie wymagane ich zdiagnozowanie przez lekarza albo psychologa.

Odpowiedzialnością za wytwarzane przez siebie towary mają zostać objęci także producenci, którzy nie mają siedziby na terenie UE. Nowe przepisy będą wymagały od nich posiadania swojego przedstawicielstwa w jednym z krajów członkowskich. W ten sposób łatwiej będzie znaleźć i pozwać podmiot odpowiedzialny za wadliwy produkt. W przypadku, gdy z jakichś względów ustalenie producenta okaże się niemożliwe, odszkodowania będzie wypłacało państwo.

Europosłowie zaproponowali także zniesienie minimalnej kwoty doznanej krzywdy, od której można ubiegać się o odszkodowanie. Dotychczas ten próg był ustalony na poziomie 500 euro. W nowej wersji przepisów nie przewidziano jakichkolwiek limitów. Dodatkowo ciężar przeprowadzenia dowodu będzie przerzucony z konsumenta na producenta. W praktyce oznacza to, że sąd będzie mógł zażądać od wytwórcy wadliwego towaru dostarczenia dokumentacji, z której mogą wynikać wnioski niekorzystne dla niego samego. Podobna odpowiedzialność ma ciążyć na twórcach oprogramowania komputerowego. Jako przykład szkody posłowie podali utratę danych zapisanych na twardym dysku. W tym przypadku wartość szkody będzie musiała jednak wynieść min. 1000 euro.

Do pierwotnej propozycji zgłoszonej przez Komisję Europejską dodano przepis przedłużający okres odpowiedzialności producenta za szkody spowodowane przez wytworzone przez niego urządzenia i innego rodzaju produkty z 20 do aż 30 lat.

Zaproponowane przez komisje parlamentarne rozwiązania są częścią zmian w dyrektywie 85/374 EWG dotyczącej odpowiedzialności za produkty wadliwe. Do ich przyjęcia konieczne będzie zatwierdzenie przez europarlament oraz przedstawicieli państw członkowskich. ©℗