92 proc. przedstawicieli kadry kierowniczej firm obawia się ryzyka związanego z implementacją rozwiązań opartych na AI – wynika z raportu KPMG "Generative AI: From buzz to business value". 60 proc. postrzega sztuczną inteligencję jako szansę na zwiększenie wydajności i przychodów – dodano.

Jak wynika z badania firmy doradczej KPMG "Generative AI: From buzz to business value", 72 proc. przedstawicieli kadry kierowniczej uważa, że generatywna sztuczna inteligencja może odegrać kluczową rolę w budowaniu i utrzymywaniu zaufania interesariuszy. 45 proc. twierdzi jednak, że technologia ta może negatywnie wpłynąć na działalność prowadzonych przez nich firm, jeśli nie zostaną wdrożone odpowiednie narzędzia zarządzania ryzykiem.

"Zdecydowana większość respondentów (92 proc.) obawia się ryzyka związanego z implementacją rozwiązań opartych na AI" – wskazano.

Obawą światowych CEO – zaznaczono – jest także kwestia niejasnych regulacji w zakresie AI. Poinformowano, że 77 proc. liderów twierdzi, że niepewny i zmieniający się krajobraz regulacyjny wpływa na ich decyzje inwestycyjne w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji, ale równocześnie zaznaczają, że czują się pewnie w zakresie radzenia sobie z wymogami regulacyjnymi.

"Ponad trzy czwarte (77 proc.) kadry kierowniczej największych firm, niezależnie od branży w jakiej funkcjonują, uważa, że sztuczna inteligencja to rozwijająca się technologia o zdecydowanie największym potencjalnym wpływie na ich dotychczasową działalność" – przekazano w raporcie.

Możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji do zmiany sposobu, w jaki przedsiębiorstwa tworzą treści, angażują użytkowników, rozwijają oprogramowanie i analizują dane wydają się nieograniczone – stwierdzono. Zgodnie z badaniem, 60 proc. respondentów postrzega generatywną sztuczną inteligencję jako szansę na zwiększenie wydajności, udziału w rynku i przychodów oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Jak jednak dodano, "droga od początkowego entuzjazmu do stworzenia realnej wartości biznesowej nie jest prosta ani jednoznaczna". Zaznaczono, iż zanim kadra kierownicza zainwestuje w implementację rozwiązań opartych na AI, w firmach niezbędna będzie weryfikacja kwestii takich jak: zapewnienie bezpieczeństwa, niezawodność technologii, wpływ ma miejsca pracy, potencjalna wartość tej technologii dla organizacji.

Zdaniem ankietowanych prezesów głównymi barierami wdrożenia rozwiązań AI są przede wszystkim: brak kompetencji wśród pracowników w tym zakresie, kwestie kosztów oraz niejasne sposoby wykorzystania tych rozwiązań.

"Pomijając bariery organizacyjne, respondenci badania wskazują, że są nieprzygotowani do natychmiastowego wdrożenia AI, zwłaszcza biorąc pod uwagę scenariusz nieplanowanego i niekontrolowanego rozwoju sztucznej inteligencji w wyniku którego może ucierpieć jeden z najważniejszych aktywów biznesowych – zaufanie" – podsumowano.

Raport KPMG pt. "Generative AI: From buzz to business value" powstał na podstawie badania przeprowadzonego w okresie 17-31 marca 2023 roku wśród 300 globalnych liderów stojących na czele firm z całego świata z przychodami powyżej 1 mld dolarów. (PAP)

Adrian Reszczyński

ra/ mmu/