- Za niedopuszczalne i wysoce szkodliwe dla polskiego porządku prawnego uznajemy wniesienie poprawki poselskiej, która wprowadza regulacje w zakresie działania rynku aptecznego do ustawy niemającej związku z tą tematyką. Jest to daleko idące łamanie standardów dobrej legislacji, a co za tym idzie – działanie szkodliwe dla Polski i jej obywateli - czytamy w komunikacie Pracodawców RP.

Zdaniem Pracodawców RP zaproponowana poprawka dotycząca ustawy Prawo farmaceutyczne jest bardzo niebezpieczna dla utrzymania bezpieczeństwa lekowego obywateli. - Jeśli wejdzie w życie – otworzy ona furtkę do masowego zamykania aptek i wszczynania postępowań przeciwko wybranym przedsiębiorcom
aptecznym. Na wprowadzeniu rozwiązania w zaproponowanym kształcie najwięcej stracą przede wszystkim pacjenci. Skutkiem takiego działania będzie drastyczny spadek liczby aptek, spadek jakości i dostępności do leczenia, wzrost cen leków, jak i dalszy spadek atrakcyjności zawodu farmaceuty - czytamy w komunikacie prasowym.

Jak informuje organizacja pracodawców wprowadzone regulacje doprowadzą do zahamowania rozwoju sektora opieki i usług
farmaceutycznych w Polsce. - Nie zgadzamy się, aby tylnymi drzwiami wprowadzać prawo, które będzie miało tak istotny wpływ na gospodarkę i życie ludzi. Wszelkie zmiany, w szczególności takie, które rodzą za sobą tak poważne skutki prawne, powinny być poddane szerokim konsultacjom społecznym oraz poprzedzone rzetelną oceną skutków regulacji. Nie zgadzamy się na stosowanie zabiegów pozwalających na omijanie formalnych wymogów konsultacji oraz na ograniczanie możliwość dyskusji nad projektowanymi zmianami - brzmi informacja.

Źródło: Informacja prasowa