Zmiana zakresu ubezpieczenia wymaga wyraźnej zgody konsumenta – stwierdził prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny w sprawie spółki Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie.

Jego wątpliwości wzbudziły wysyłane klientom oferty rozszerzenia polis na życie np. na pobyt w szpitalu w związku z wypadkiem. Wiązało się to z wyższą składką. Spółka wymagała, aby poinformować ją o odrzuceniu oferty. Ci, którzy zignorowali wiadomość, dowiadywali się, że mają niedopłatę.

„Wzrost zobowiązania finansowego i rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej powinny być rezultatem świadomie i swobodnie podjętej przez konsumenta decyzji. Zasady uczciwości wymagają, aby przedsiębiorca zapewnił konsumentowi możliwość dokonania wyboru poprzez działanie, a nie zaniechanie” – czytamy w decyzji prezesa UOKiK obligującej Compensę do zaniechania tej praktyki i usunięcia jej skutków. Ubezpieczyciel ma powiadomić klientów o prawie do anulowania zmiany w umowie i odzyskaniu opłaconych składek za dodatkową ochronę.©℗