Komisja Europejska uruchomiła Europejskie Centrum Przejrzystości Algorytmicznej (ECAT), które zajmie się badaniem mechanizmów działania największych firm technologicznych.

Mieszczące się w Sewilli centrum pomoże unijnemu regulatorowi w egzekwowaniu przepisów Aktu o usługach cyfrowych (DSA; rozporządzenie 2022/2065) wobec bardzo dużych platform internetowych i bardzo dużych wyszukiwarek – tj. mających w Unii Europejskiej ponad 45 mln użytkowników. Eksperci ECAT sprawdzą, w jaki sposób funkcjonują algorytmy tych serwisów oraz w jakim stopniu przyczyniają się do rozpowszechniania nielegalnych i szkodliwych treści, siania dezinformacji, naruszania wolności słowa i zwiększania innych zagrożeń.

– Akt o usługach cyfrowych dał nam narzędzia prawne umożliwiające otwarcie czarnej skrzynki algorytmów platform. Specjalistyczna wiedza techniczna ECAT będzie miała kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu – zapowiada Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego.

Bardzo duże platformy i wyszukiwarki na mocy DSA są zobowiązane do identyfikowania, analizy i ograniczania ryzyka systemowego w swoich serwisach. Przygotowane przez nie plany ograniczania ryzyka będą podlegać niezależnemu audytowi i nadzorowi ze strony Komisji – która wobec tych podmiotów jest głównym organem regulacyjnym (mniejsze platformy będą podlegały nadzorowi państw członkowskich, w których mają siedzibę).

Zadaniem ECAT będzie dostarczenie Komisji wiedzy technicznej i naukowej, która pozwoli zapewnić zgodność systemów algorytmicznych największych podmiotów internetowych z wymogami DSA dotyczącymi przejrzystości, zarządzania ryzykiem i jego ograniczania. Badacze sewilskiego centrum nie tylko zajmą się określeniem i eliminowaniem zagrożeń systemowych związanych z działaniem bardzo dużych platform i wyszukiwarek, lecz także zbadają długoterminowy wpływ społeczny ich algorytmów.

KE nie wytypowała jeszcze podmiotów, którymi zajmie się ECAT. Termin publikacji danych o miesięcznej liczbie aktywnych użytkowników platform i wyszukiwarek minął 17 lutego br. Bruksela je obecnie analizuje. W terminie czterech miesięcy od daty wytypowania ich jako „bardzo duże” firmy technologiczne będą musiały wypełnić obowiązki wynikające z DSA – w tym przedłożyć Komisji pierwszą ocenę ryzyka.

Analizując algorytmy platform i wyszukiwarek, naukowcy i eksperci pracujący w ECAT mają współpracować z przedstawicielami przemysłu, środowiska akademickiego oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Centrum jest częścią Komisji Europejskiej i działa w ramach jej Wspólnego Centrum Badawczego (JRC). ©℗