Określenie właściwego kręgu odbiorców wiąże się z badaniem zamierzonych nabywców danych towarów, ponieważ to w stosunku do nich znak towarowy musi spełniać swoją zasadniczą funkcję – orzekł Sąd Unii Europejskiej w wyrokach dotyczących dwóch znaków amerykańskiej spółki Koch-Glitsch LP.

Sprawy dotyczyły zarejestrowanych oznaczeń słownych: „Scheibel” oraz „Karr”. Oba opisywały towary z klasy 7., a konkretniej tzw. kolumny do ekstrakcji ciecz-ciecz (procesu polegającego na wykorzystaniu wzajemnej niemieszalności rozpuszczalników, dzięki czemu po zakończeniu ekstrakcji można je łatwo rozdzielić).
Jako argument dla unieważnienia niemiecka spółka De Dietrich Process Systems GmbH wskazała art. 59 ust. 1 lit a w związku z art. 7 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2017/1001 w sprawie znaku towarowego UE. Dotyczą one podstaw do odmowy rejestracji lub unieważnienia oznaczenia, gdy jest ono opisowe lub nie ma charakteru odróżniającego.
Wydział unieważnień Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) odebrał prawa ochronne amerykańskiej firmie. Inaczej sprawy oceniła jednak izba odwoławcza. Stwierdziła ona brak dowodów na to, że odbiorcy towarów (zawodowcy z sektora przemysłu chemicznego itp.) mogą postrzegać słowa „Scheibel” oraz „Karr” jako opisujące właściwości kolumn do ekstrakcji. Samo użycie nazwisk wynalazców tych kolumn nie wystarcza do wykazania opisowego charakteru oznaczenia.
Niemcy poskarżyli się na obie decyzje do Sądu UE. Ten przyznał, że izba odwoławcza popełniła błąd. Niewłaściwie przyjęła, że produkty oznaczone spornymi znakami są adresowane wyłącznie do zawodowców z branży np. chemicznej. Kolumny do ekstrakcji ciecz-ciecz stosują bowiem także badacze i naukowcy.
Izba odwoławcza powinna – zdaniem sądu – wziąć pod uwagę te grupy przy ocenie charakteru opisowego znaków. W wyroku podkreślono, że ten błąd nie oznacza, że wynik oceny tego charakteru na pewno będzie odmienny.

orzecznictwo

Wyroki Sądu Unii Europejskiej z 25 stycznia 2023 r. w sprawach T-352/22, T-351/22 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia