Przed miesiącem minister cyfryzacji przedstawił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości. Ma on umożliwić każdemu szybkie zastrzeganie swego numeru PESEL w specjalnym rejestrze, co jest szczególnie wskazane po wycieku danych osobowych. Uniemożliwi to wzięcie kredytu czy pożyczki na cudze dane. Firmy zobowiązane ustawą (m.in. banki i instytucje finansowe) będą musiały przed zawarciem umowy z klientem połączyć się z rejestrem i sprawdzić, czy numer PESEL nie został zablokowany. Jeśli się okaże, że tak, to nie powinny zawrzeć umowy. Gdyby mimo wszystko na to się zdecydowały, to nie będą mogły wysuwać roszczeń finansowych z tego tytułu.

Problem z odroczonymi płatnościami