Gospodarka ale i rynek finansowy zmieniły się w okresie ostatniego półrocza w sposób istotny. Wojna w Ukrainie, inflacja, nieodbudowane w pełni łańcuchy dostaw czy poważne problemy na rynku energii, negatywnie wpływają na sytuację przedsiębiorców. Wielu z nich poszukuje obecnie finansowania, które umożliwi im co najmniej podtrzymanie działalności gospodarczej. Jest odpowiedź na te potrzeby.

„Kilkanaście miliardów złotych z tzw. starej puli programowej UE (2014-2020) zabezpieczonych gwarancjami UE, pozostaje jeszcze do wykorzystania polskich MŚP, ale większość tylko do końca br. Do tego dochodzą ponad dwa miliardy złotych wsparcia kapitałowego. Przedsiębiorcy mogą sięgnąć po pożyczkę, kredyt, leasing, obligacje, czy specjalne poręczenie kredytowe. Ale powinni spieszyć się, zanim te instrumenty wygasną wraz z unijnymi przepisami antykryzysowymi. KPK uruchomił w tym celu infolinię i specjalne dyżury eksperckie, czynne przez cały grudzień, aby ułatwić dotarcie do tych środków, jeszcze zanim wygasną” - zachęca Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK ds. instrumentów finansowych UE.

Dostępność tej sporej oferty finansowej może też pomóc przedsiębiorcom w okresie przejściowym, tj. do uruchomienia nowych programów Polityki Spójności czy KPO. Przede wszystkim wyższa tolerancja ryzyka i bezpłatne zabezpieczenie UE w postaci specjalnych gwarancji ze strony Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego umożliwiają polskim komercyjnym instytucjom finansowym udzielanie takiego finasowania na bardziej dostępnych warunkach.

Narodowi Pośrednicy Finansowi Programów UE (kilkanaście instytucji finansowych) dysponują aktualnie wsparciem dla firm w zakresie programów i inicjatyw UE:

· COSME - programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw – dla mikro, małych i średnich oraz midcap;

· EaSI - program ramowy na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych – dla mikrofirm i przedsiębiorców ekonomii społecznej;

· EFG – (Pan) Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego, dla mikro, małych i średnich oraz midcap

· InvestEU 2021-2027 – dla niemal wszystkich wielkości przedsiębiorców.

Wszystkie formy dostępnego jeszcze wsparcia szczegółowo zaprezentowano i omówiono, odpowiadając także na pytania przedsiębiorców, w czasie webinarium eksperckiego Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE, które odbyło się w piątek 25 listopada br., pod patronatem Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców i zostało objęte przez Komisję Europejską marką Europejskiego Tygodnia MŚP. Przedsiębiorcy zainteresowani obejrzeniem retransmisji mogą skorzystać z adresu podanego poniżej.

O szczegółach ww. wsparcia na: https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/dostepne-wsparcie-finansowe-ue-dla-polskich-msp/
oraz na dyżurach eksperckich KPK: https://instrumentyfinansoweue.gov.pl