Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę 700 tys. zł na firmę Dahua Technology Poland w związku z utrudnianiem przeszukania w trakcie postępowania wyjaśniającego. Ponadto Prezes UOKiK postawił zarzuty sześciu spółkom i siedmiu menadżerom ze względu na podejrzenie zmowy cenowej.

Jak poinformował UOKiK w poniedziałek, firma Dahua Technology Poland - wyłączny importer i dystrybutor hurtowy marki Dahua - mogła zawrzeć porozumienie ograniczające konkurencję z dystrybutorami swoich produktów: Alpol, Alkam Security, E-commerce Partners, Delta-Opti oraz Techglobal.

"W efekcie podejrzewanej zmowy osoby, firmy czy instytucje mogły zostać pozbawione możliwości zakupu sprzętu do elektronicznego monitoringu taniej niż po odgórnie ustalonych stawkach. Dlatego wszcząłem postępowanie przeciwko sześciu przedsiębiorcom i siedmiu menadżerom, którzy mogli być bezpośrednio odpowiedzialni za niedozwolone ustalenia" – przekazał prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Za zmowę grozi kara do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy, a na osoby fizyczne może zostać nałożona sankcja pieniężna do 2 mln zł - przypomniano.

W toku prowadzonego przez UOKiK postępowania przeszukania przeprowadzono w siedzibach czterech podmiotów. Z poniedziałkowej informacji wynika, że urząd pozyskał dowody świadczące o tym, iż od początku swej działalności, tj. od 2016 roku, Dahua Technology Poland mogła wpływać na politykę cenową dystrybutorów, zobowiązując ich do stosowania określonych cen oraz narzucanie maksymalnych rabatów i warunków promocji. W przypadku własnych promocji dystrybutorzy musieli natomiast uzyskać zgodę importera - podano.

Prezes UOKiK podejrzewa, że Dahua Technology Poland zwracała się do dystrybutorów o stosowanie przez ich partnerów handlowych ustalonych cen odsprzedaży produktów Dahua. Według urzędu dystrybutorzy występowali do firmy z prośbą o interwencję, jeśli któryś nie stosował się do ustalonych cen, oraz mogli kontaktować się wzajemnie ze sobą celem wzajemnego dyscyplinowania.

Podmiotom postawiono ponadto zarzut podziału rynku. Jak poinformował UOKiK, istnieje podejrzenie, że w przypadku sprzedaży produktów Dahua, których wartość sprzedaży przekraczała określone przez Dahua Technology Poland progi kwotowe, spółka mogła przyznawać wybranemu dystrybutorowi wyższy rabat na zakup produktów Dahua, a także tzw. ochronę projektową, przez co inny dystrybutor nie mógł zaoferować temu samemu odbiorcy konkurencyjnej oferty.

Urząd dodał, że na początkowym etapie przeszukania w Dahua Technology Poland pracownicy UOKiK kilkukrotnie zwrócili się do przedstawicieli spółki, aby nie informowali współpracowników o jego rozpoczęciu, ale mimo to jeden z menadżerów rozesłał taką wiadomość na komunikatorze w telefonie – przekazano.

"Działanie menadżera Dahua Technology Poland wyeliminowało efekt zaskoczenia, który jest kluczowy w przeszukaniu, aby pozyskać istotne materiały w sprawie niedozwolonych porozumień przedsiębiorców. Mogło to doprowadzić do zacierania ważnych dowodów, dlatego zdecydowałem o nałożeniu na spółkę kary finansowej w wysokości 700 tys. zł" – wyjaśnił Chróstny.

Wydana decyzja ws. kary nie jest prawomocna; spółce przysługuje od niej odwołanie do sądu – poinformował urząd.

Prezes UOKiK może przeprowadzać przeszukania w siedzibach przedsiębiorców, u których mogą znajdować się dowody naruszenia konkurencji. Działania te odbywają się za zgodą sądu, ale przedsiębiorcy nie są o nich wcześniej informowani w celu zachowania elementu zaskoczenia, który pozwala zminimalizować ryzyko niszczenia lub ukrywania wyroków - przypomniano. (PAP)

ra/ mk/