W 2023 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ma zakończyć projekt dotyczący wykorzystania sztucznej inteligencji, mający chronić interesy konsumentów - poinformował w środę prezes Urzędu Tomasz Chróstny.

Szef UOKiK brał udział w środowym posiedzeniu sejmowej komisji gospodarki, która rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała dla komisji finansów rządowy projekt ustawy budżetowej na 2023 r.

Chróstny poinformował, że dochody Urzędu w 2023 rok są planowane w wysokości 112,7 mln zł. Wskazał, że największy udział w tych dochodach mają stanowić kare nakładane na podmioty gospodarcze, które łamią przepisy. Podkreślił przy tym, że kary są płacone przez firmy, kiedy decyzja w tej sprawie jest prawomocna.

Wydatki Urzędu planowane są z kolei na 134 mln zł. Szef UOKiK wyjaśnił, że środki te przeznaczone będą m.in. na nowe zadania, jakie zostały nałożone na Urząd i wiążą się z kontrolą i monitoringiem sytemu etykietowania energetycznego produktów. Chodzi np. o sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Chróstny poinformował ponadto, że w 2023 r. zaplanowane jest ukończenie projektu z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji, co ma wzmocnić ochronę interesów konsumentów.

We wrześniu 2021 r. UOKiK ogłosił konkurs na zaprojektowanie narzędzia informatycznego opartego o sztuczną inteligencję (AI), którego celem ma być wstępna analiza pod kątem postanowień niedozwolonych wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców w kontaktach z konsumentami.

Konkurs na opracowanie takiego narzędzia wygrał Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB). Informował on, że aplikacja wykorzystująca sztuczną inteligencję ma pozwolić na szybkie i sprawne zweryfikowanie wzorów umów, zarówno udostępnianych w sieci, jak i dostarczonych przez konsumentów wraz zawiadomieniem składanym do UOKiK. Odbiór narzędzia zaplanowany jest na koniec 2022 r. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ amac/