odpowiada Agata Okorowska, radca prawny, Kancelaria Law-Taxes.pl
Jest to możliwe dzięki przygotowanej likwidacji, nazywanej też pre-packiem. Polega ona na sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego, jego zorganizowanej części lub istotnych składników majątkowych, na warunkach określonych we wniosku składanym wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Nie ma przeszkód, aby wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży został złożony w trakcie postępowania upadłościowego. Pre-pack ma dwa najważniejsze cele: korzystniejszą i szybszą spłatę wierzycieli, niż miałaby miejsce w ramach tradycyjnego postępowania upadłościowego, oraz zachowanie przedsiębiorstwa.
Największe szanse powodzenia przygotowanej likwidacji mają działania samego zadłużonego przedsiębiorcy, który zdając sobie sprawę, że czeka go upadłość, szuka inwestora gotowego kupić jego firmę. Działająca firma, nawet jeśli boryka się z problemami finansowymi, jest warta znacznie więcej jako całość niż jej poszczególne składniki majątkowe.