WSA argumentował, że zgodnie z art. 9 ust. 2b ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.) zespół ds. suplementów diety udziela inspekcji merytorycznego wsparcia poprzez opracowywanie pisemnych opinii w formie uchwał. Te opinie nie mają jednak charakteru wiążącego w postępowaniach prowadzonych przez sanepid. Mogą być zaś jednym z punktów odniesienia dla stwierdzenia, czy występuje podejrzenie niespełnienia przez produkt spożywczy wymogów prawa sanitarnego.
Postanowienie WSA odnosi się do problemu, który rok temu sygnalizowaliśmy na łamach DGP („Uchwały organu doradczego sanepidu bez mocy prawnej. Ale z dużą siłą rażenia”, 28 września 2021 r.). Branża suplementów diety sygnalizowała wówczas, że – choć uchwały organu doradczego nie mają mocy prawnej – to bywają w praktyce podstawą do wszczynania przez sanepid postępowań wyjaśniających i wycofywania produktów.