Z pytania wynika, że spółka posiadała wymagalne zadłużenie wobec gminy z tytułu podatku od nieruchomości. Skoro podatek przez spółkę nie został zapłacony, to powstała w znaczeniu prawnym tzw. zaległość podatkowa. Zgodnie zaś z art. 51 par. 1 ordynacji podatkowej zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności.

Istota ulg