Obowiązująca od kwietnia ustawa (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) przewiduje wpisywanie osób fizycznych i innych podmiotów na listę sankcyjną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Razem z wpisem minister decyduje, jakie środki mają być stosowane wobec wpisywanego podmiotu. W grę wchodzi zamrożenie pieniędzy, zakaz udostępniania ich podmiotowi objętemu sankcjami i wykluczenie z przetargów publicznych, a w przypadku osób fizycznych także zakaz wjazdu na terytorium Polski. Na liście znajduje się obecnie 15 osób fizycznych i 35 spółek, według Ministerstwa Finansów zatrudniających w Polsce w ubiegłym roku 2690 pracowników.
Nowelizacja wprowadzi możliwość ustanowienia dla podmiotów objętych sankcjami zarządców, którzy przejmą pełną kontrolę nad przedsiębiorstwem na czas określony w decyzji ministra rozwoju i technologii. Wyznaczony przez ministra zarządca będzie miał za zadanie pokierować przedsiębiorstwem i doprowadzić do zbycia jego aktywów. Dostanie na to do sześciu miesięcy z opcją jednorazowego przedłużenia o maksymalnie kolejne pół roku. Ustanowienie zarządu nie będzie jednak obowiązkowe – szef resortu rozwoju będzie miał tylko taką możliwość. Zgodnie z ustawą zarząd ma być ustanawiany, gdy posłuży to utrzymaniu miejsc pracy lub świadczenia usług publicznych, ewentualnie ochronie interesu ekonomicznego państwa.