O potrzebie zapewnienia lepszej ochrony od zeszłego roku mówili przede wszystkim sami farmaceuci. Bezpośrednim impulsem do tego typu rozważań była agresja klientów, związana zwłaszcza z nieprzestrzeganiem covidowych obostrzeń. W jednej z aptek w Zgorzelcu zwrócenie przez farmaceutę uwagi na konieczność noszenia maseczki w placówce skończyło się pobiciem przez agresywnego pacjenta. I choć w sprawie nowelizacji resort zdrowia był początkowo sceptyczny, ostatecznie posłowie niemal jednomyślnie przyjęli nowe przepisy w toku procesu ustawodawczego. Zmiany obejmują dwie ustawy: o zawodzie farmaceuty (Dz.U. z 2022 r. poz. 184) oraz prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1977). Warto przypomnieć, że według przepisów kodeksu karnego za znieważenie funkcjonariusza publicznego grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do roku.
Jak podkreśla Marcin Repelewicz, prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej i jeden z głównych inicjatorów nowelizacji, nowe przepisy i wprowadzenie ochrony prawnej dla farmaceutów i techników farmaceutycznych są adekwatną odpowiedzią państwa na nasilające się ataki oraz agresję wobec przedstawicieli zawodu.