Uchylona kara była związana z nadużywaniem pozycji na światowym rynku chipów elektronicznych zgodnych ze standardem LTE. Naruszenie miało trwać od lutego 2011 r. do września 2016 r. Qualcomm płaciła firmie technologicznej Apple za to, aby kupowała chipy wyłącznie od niej. Zdaniem KE ograniczało to konkurencję na rynku
Sąd UE stwierdził jednak, że KE dopuściła się wielu nieprawidłowości, prowadząc postępowanie w sprawie Qualcomm. Przykładowo KE nie zapisywała dokładnej treści wszystkich rozmów przeprowadzonych w celu zebrania informacji związanych z przedmiotem dochodzenia.