Z opisu wynika, że przedsiębiorca prowadzi niepubliczny żłobek, przy czym nie świadczy bezpośrednio usług opiekuńczych na rzecz dzieci, które do tej placówki uczęszczają. Zapewne więc zatrudnia wykwalifikowaną kadrę. Uzyskaną dotację celową z budżetu gminy przeznacza zaś na zapłatę składek ZUS, w tym m.in. związanych z jego działalnością gospodarczą.

Zasady przyznawania