W połowie 2020 r. sanepid przygotował spis wytycznych dla podmiotów zarządzających placami zabaw oraz opiekunów bawiących się dzieci. Z punktu widzenia spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, które zarządzają wieloma placami, wytyczne te były kosztowne. Należało bowiem regularnie dezynfekować teren zabawy.
W największych spółdzielniach mieszkaniowych, które zarządzają kilkudziesięcioma placami zabaw, oznaczało to koszt nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie – przy jednym dezynfekowaniu dziennie. W wielu kooperatywach place po prostu pozamykano – nie tyle ze względu na pandemię, ile ze względu na koszty.