Place zabaw i siłownie plenerowe mogą być otwarte i nie muszą już być regularnie dezynfekowane. Uznała tak Państwowa Inspekcja Sanitarna w odpowiedzi na pytanie jednej ze spółdzielni mieszkaniowych.

W połowie 2020 r. sanepid przygotował spis wytycznych dla podmiotów zarządzających placami zabaw oraz opiekunów bawiących się dzieci. Z punktu widzenia spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, które zarządzają wieloma placami, wytyczne te były kosztowne. Należało bowiem regularnie dezynfekować teren zabawy.
W największych spółdzielniach mieszkaniowych, które zarządzają kilkudziesięcioma placami zabaw, oznaczało to koszt nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie – przy jednym dezynfekowaniu dziennie. W wielu kooperatywach place po prostu pozamykano – nie tyle ze względu na pandemię, ile ze względu na koszty.
Inspekcja sanitarna uznała jednak, że najwyższy czas zmienić zasady. Wytyczne dotyczące placów zostały usunięte ze strony internetowej sanepidu.
– Odetchnęłam z ulgą. Dezynfekowanie otwartych placów zabaw było według mnie zupełnie nieuzasadnione. Od początku uważałam, że dezynfekowanie raz dziennie placu zabaw nie przynosi żadnego zamierzonego skutku. Dzieci nie były bardziej bezpieczne – uważa Małgorzata Pietruszka, dyrektor osiedla „Podgrodzie” i pełnomocnik zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”, jednej z największych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce.
Dyrektor Pietruszka podkreśla, że jako zarządca musiała wykonywać zalecenia sanepidu, choć – jak przyznaje – nie widziała w nich sensu.
– Koszty, które ponosiliśmy z tego tytułu, były znaczne. Dzisiaj będzie można przeznaczyć te pieniądze na zupełnie coś innego, co przyniesie mieszkańcom korzyść: choćby na doposażenie któregoś placu zabaw czy podniesienie estetyki. Dziecko, które przychodzi na plac zabaw, jest z rodzicami, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność – konkluduje Małgorzata Pietruszka.
Inspekcja sanitarna przypomina, że nadal obowiązuje art. 22 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2069 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym. W szczególności muszą prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami, zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki, usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości, a także usuwać odchody zwierząt.
Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty powinny też regularnie wymieniać piasek w piaskownicach.
„Konieczna jest wymiana piasku w piaskownicach co najmniej przed oraz w trakcie sezonu letniego, a także każdorazowo po stwierdzeniu w nim obecności widocznych zanieczyszczeń (...) stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi, szczególnie dzieci” – zaleca sanepid.©℗