Przedsięwzięcie typu apart- czy condohotel przewiduje możliwość zakupu lokalu użytkowego, z którego właściciel korzysta przez wyznaczoną część roku, a w pozostałym okresie jest on wynajmowany. Zarządzaniem wynajmem zajmuje się z reguły specjalistyczny podmiot, z którym zawiera się umowę najmu – najczęściej na 5–15 lat, z możliwością przedłużenia. Zarządca dzieli się zyskiem z właścicielem lokalu, wypłacając np. stopę zwrotu określoną w umowie.
W przypadku działań CGA Invest prezes UOKiK dostrzegł sporo nieprawidłowości. Przede wszystkim spółka w materiałach reklamowych zapewniała, że ulokowanie funduszy w condohotelu jest bezpieczne i gwarantuje zyski. Jednocześnie firma nie stosowała żadnych środków ochrony wpłat nabywców, więc inwestycja była obarczona podwyższonym ryzykiem. Spółka nie przekazywała też istotnych informacji co do modelu finansowania – konsumenci nie wiedzieli, że budowa condohotelu była w całości opłacana z ich środków. Powyższe aspekty są o tyle istotne, że osoby kupujące takie lokale nie są chronione przez ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1445).
Reklama
CGA Invest miała też przekazywać mylne informacje o potencjalnych korzyściach. W materiałach promocyjnych deklarowała większe oraz częściej wypłacane zyski, niż wynikało to ze wzorców wykorzystywanych podczas zawierania umów z konsumentami. Co więcej, w treści umów rezerwacyjnych oraz przedwstępnych umów sprzedaży spółka informowała, że będzie operatorem Czarnej Perły. W rzeczywistości to inny podmiot zawierał umowy najmu z konsumentami.
Prezes UOKiK uprawdopodobnił stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez CGA Invest. Spółka zobowiązała się do zmiany praktyk i zrekompensowania konsumentom ich skutków. Osoby zainteresowane ofertą, które ostatecznie nie podpisały kontraktu, otrzymają szereg voucherów zniżkowych na pobyt w Czarnej Perle. Byli i obecni właściciele lokali mogą zaś skorzystać z darmowego pobytu w obiekcie.
Na łamach DGP już w 2019 r. alarmowaliśmy, że inwestycje w apart- i condohotele są obarczone dużym ryzykiem, a firmy je sprzedające nierzadko wprowadzają konsumentów w błąd („Aparthotele: potrzebne są zmiany prawa. Rząd jednak się nie spieszy”, 22 listopada 2019 r.). ©℗