Od soboty obowiązują dwie nowelizacje ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadzające korzystne dla przedsiębiorców definicje konopi i maku oraz nowe zasady nadzoru nad ich produkcją.

Nowelizacja z 24 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 764) wskazuje definicję producenta maku oraz zastrzega, że uprawa niskomorfinowej odmiany tej rośliny może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze oraz zaspokajanie potrzeb nasiennictwa.
Uprawy konopi włóknistych mogą zaś zaspokajać potrzeby m.in.: włókiennicze, chemiczne, celulozowo-papiernicze, kosmetyczne, farmaceutyczne i energetyczne. Rośliny mogą też przysłużyć się np. producentom materiałów budowlanych i naturalnych środków ochrony roślin, pszczelarzom czy wytwórcom nawozów oraz pasz.
Producenci obu powyższych roślin muszą uzyskać wpis do jednego z rejestrów prowadzonych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz odpowiednio zabezpieczać swoje uprawy i ich transporty. Uprawa konopi włóknistych i maku niskomorfinowego na własne potrzeby nie może być większa niż 1 ha rocznie.
Hodowanie maku innego niż niskomorfinowy i konopi innych niż włókniste wymaga zaś zezwolenia głównego inspektora farmaceutycznego i może być prowadzone tylko przez jednostkę naukową bądź Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.
Druga nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2022 r. poz. 763) wprowadza m.in. nowe definicje konopi włóknistych, ziela konopi innych niż włókniste oraz żywicy konopi. Istotne z punktu widzenia wytwórców jest określenie, że rośliny konopi włóknistych mogą zawierać do 0,3 proc. substancji THC w przeliczeniu na suchą masę.
Nadzór nad uprawami, zbiorem i dalszym obrotem roślinami (w tym niszczeniem albo stosowaniem w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających) sprawuje teraz wojewódzki inspektor farmaceutyczny.©℗
Etap legislacyjny
Ustawy weszły w życie 7 maja 2022 r.