Kolejny etap cyfryzacji procesów administracyjnych dotyczących budownictwa oraz elastyczniejsze prowadzenie egzaminów na uprawnienia budowlane - przewiduje m.in. projekt nowelizacji Prawa budowlanego, przyjęty w środę przez rząd - poinformowała KPRM.

Według informacji na stronie KPRM, Rada Ministrów przyjęła w środę projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii.

Jak podała kancelaria premiera, do najważniejszych rozwiązań, które przewiduje projekt, należy wprowadzenie możliwości prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej.

"Inwestor otrzyma możliwość monitorowania wpisów dokonywanych w dzienniku budowy z dowolnego miejsca, bez konieczności wizyty na budowie. Każdy dziennik budowy otrzyma indywidualny numer. Umożliwi to odnalezienie dziennika w systemie elektronicznego dziennika budowy i odczytywanie wpisów dotyczących konkretnej budowy" - podała KPRM.

Dodała, że w przypadku prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej, dopuszczone zostanie – przy składaniu dokumentów o użytkowanie obiektu budowlanego – podanie jedynie numeru elektronicznego dziennika budowy, bez konieczności dołączania go w postaci papierowej. W konsekwencji wniosek o pozwolenie na użytkowanie i zawiadomienie o zakończeniu budowy będą mogły być składane w postaci elektronicznej.

Jak zaznaczono, czasowo zachowana zostanie dotychczasowa forma prowadzenia dziennika budowy, czyli papierowa. Inwestor będzie miał możliwość wyboru, czy chce dokumentować proces budowlany elektronicznie, czy papierowo.

Projekt przewiduje także umożliwienie prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej. Książkę obiektu budowlanego będzie można założyć i prowadzić on-line, z wykorzystaniem systemu elektronicznej książki obiektu budowlanego (systemu EKOB). Książka obiektu budowlanego, tak jak i dziennik budowy, otrzyma indywidualny numer, który pozwoli zarówno właścicielowi lub zarządcy, jak i organowi nadzoru budowanego na odnalezienie książki w systemie elektronicznej książki obiektu budowlanego.

Według KPRM, portal e-Budownictwo będzie umożliwiał generowanie wniosków, zgłoszeń i zawiadomień, które następnie będzie można złożyć w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego - np. przez ePUAP lub skrzynkę podawczą.

Z kolei centralne rejestry osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej będą prowadzone poprzez system e-CRUB.

Kancelaria zaznaczyła, że projekt umożliwi też prowadzenie egzaminów na uprawnienia budowlane w elastyczniejszy sposób – tj. w terminach ustalanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego.

Jak podano, w projekcie uregulowano także sprawy uzgadniania pod względem ochrony przeciwpożarowej projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego.

"Obecnie przepisy są dostosowane do uzgodnień projektów sporządzonych w postaci papierowej. Po zmianach, w łatwy i szybki sposób będzie można uzyskiwać uzgodnienia w stosunku do projektów sporządzanych w postaci elektronicznej" - wskazano w informacji KPRM.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w późniejszym terminie. (PAP)

autorka: Małgorzata Werner-Woś

mww/ pad/