Komisja Europejska zaproponowała pierwsze w historii ramy ochrony własności intelektualnej w przypadku wyrobów rzemieślniczych i przemysłowych. Wśród chronionych w ten sposób produktów ma znaleźć się ceramika z Bolesławca.

Jak podała KE, podstawę tych ram stanowią "oryginalność i autentyczność tradycyjnych praktyk w regionach, z których produkty te pochodzą". Ramy te obejmą produkty takie jak: szkło z Murano, tweed z Donegal, porcelana z Limoges, noże z Solingen i ceramika z Bolesławca. Mimo iż produkty te cieszą się europejską, a niekiedy nawet światową renomą, ich producenci nie mieli dotychczas możliwości opatrzenia ich unijnym logo, które wiązałoby jakość i renomę tych wyrobów z miejscem ich powstania.

Propozycja ma umożliwić producentom – analogicznie do systemu oznaczeń geograficznych dla produktów rolnych i spożywczych – ochronę wyrobów rzemieślniczych i produktów przemysłowych w kontekście ich pochodzenia oraz związanych z nimi tradycyjnych umiejętności, i to zarówno w Europie, jak i poza jej granicami.

"W wielu europejskich regionach drzemie niewykorzystany potencjał rozwoju gospodarczego i zatrudnienia. Szczególnie w sektorach rzemiosła i produkcji przemysłowej liczne MŚP z pokolenia na pokolenie rozwinęły i udoskonaliły szczególne umiejętności, ale brakuje im zachęt i zasobów niezbędnych do popularyzacji swoich produktów, zwłaszcza w wymiarze transgranicznym. Ochrona zapewniana przez oznaczenia geograficzne dla wyrobów rzemieślniczych i przemysłowych zachęci zarówno regiony, jak i samych producentów do konkurowania na szczeblu europejskim i światowym" - powiedziała wiceprzewodnicząca KE Margrethe Vestager.

Nowe rozporządzenie ułatwi również podejmowanie działań skierowanych przeciwko podrobionym produktom, w tym sprzedawanym przez internet. Ma umożliwić łatwą i przystępną cenowo rejestrację oznaczeń geograficznych dla wyrobów rzemieślniczych i przemysłowych poprzez ustanowienie dwuetapowego procesu składania wniosków.

Wymaga on od producentów złożenia wniosku w sprawie przyznania oznaczenia geograficznego do wyznaczonych organów państw członkowskich, które następnie będą przekazywać wnioski, które wstępnie uzyskały pozytywną ocenę, do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), celem ich dalszej oceny i zatwierdzenia.

W przypadku państw członkowskich, które nie dysponują stosowną krajową procedurą oceny, możliwe będzie również złożenie wniosku bezpośrednio do EUIPO.

Przedłożony wniosek jest wynikiem apeli producentów, władz regionalnych, Parlamentu Europejskiego i Komitetu Regionów, w których wielokrotnie zwracano się do Komisji o stworzenie ram regulacyjnych służących ochronie wyrobów rzemieślniczych i przemysłowych.

Obecnie prawo Unii chroni oznaczenia geograficzne produktów rolnych, spożywczych i win.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ pad/