Składanie oświadczeń woli z wykorzystaniem narzędzi informatycznych stało się w ostatnim czasie bardzo popularne. Niestety przedsiębiorcy mają wiele wątpliwości, jak zrobić to prawidłowo. Elektroniczne podpisanie dokumentu może bowiem nastąpić za pośrednictwem różnych narzędzi [ramka 1], tymczasem zastosowanie odpowiedniego rodzaju podpisu może mieć kluczowe znaczenie dla ważności dokonanej czynności oraz mocy prawnej podpisanego dokumentu.

Ramka 1