Projekt ustawy o obronie Ojczyzny przewiduje, że wśród zadań, które mogą być realizowane przez przedsiębiorców na rzecz sił zbrojnych, znajdą się przede wszystkim produkcja, naprawy lub inne usługi w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także utrzymywanie w czasie pokoju mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych, niezbędnych do realizacji tych zadań.
Będą one nakładane decyzją administracyjną Ministerstwa Obrony Narodowej, które będzie też uprawnione do kontrolowania ich wykonywania. Za uniemożliwienie lub utrudnianie takiej kontroli oraz za nieutrzymanie wymaganych mocy produkcyjnych ma grozić kara w wysokości 1 proc. wartości zleconego zadania, jednak nie mniej niż wartość dotacji otrzymanej na jego wykonanie. Mimo że zadania te są nakładane decyzją administracyjną, to ich realizacja będzie przebiegać już na podstawie umowy między przedsiębiorcą a MON. Inne przewidziane w projekcie kary przewidują zaś od 10- do 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia za odmowę lub utrudnianie kontroli, jeśli przedsiębiorca nie złożył wcześniej informacji o rozwiązaniu, likwidacji lub przeniesieniu siedziby.