Resort zapowiada, że po uwzględnieniu części uwag zmieniony projekt rozporządzenia zostanie opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
Przypomnijmy, że Izba Architektów RP (IARP) w piśmie do Piotra Nowaka, ministra rozwoju i technologii, ostrzegła przed niekorzystnymi konsekwencjami wejścia w życie projektowanego rozporządzenia. Według branży architektonicznej zagrożeniem jest np. zapisana w projekcie konieczność zapewnienia nasłonecznienia mieszkań jednopokojowych w zabudowie śródmiejskiej (dla wszystkich nowo projektowanych budynków z lokalami mieszkalnymi) oraz pomieszczeń mieszkalnych w budynkach zamieszkiwania zbiorowego.