Brzmienie przepisów zawartych w projekcie nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie, może się jeszcze zmienić. Obecnie trwa analiza uwag, które wpłynęły w ramach konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych oraz opiniowania – tak Ministerstwo Rozwoju i Technologii odpowiada na publikację DGP „Architekci przeciwni pomysłom resortu rozwoju” (DGP nr 33/2022).

Resort zapowiada, że po uwzględnieniu części uwag zmieniony projekt rozporządzenia zostanie opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
Przypomnijmy, że Izba Architektów RP (IARP) w piśmie do Piotra Nowaka, ministra rozwoju i technologii, ostrzegła przed niekorzystnymi konsekwencjami wejścia w życie projektowanego rozporządzenia. Według branży architektonicznej zagrożeniem jest np. zapisana w projekcie konieczność zapewnienia nasłonecznienia mieszkań jednopokojowych w zabudowie śródmiejskiej (dla wszystkich nowo projektowanych budynków z lokalami mieszkalnymi) oraz pomieszczeń mieszkalnych w budynkach zamieszkiwania zbiorowego.
– Wprowadzenie tej regulacji spowoduje poważne problemy w wykorzystaniu działek budowlanych o orientacji północnej, zarówno tych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jak i budynków zamieszkania zbiorowego – dowodzi IARP.
Izba postuluje „niewprowadzanie rozwiązań, które będą prowadzić do ograniczeń niektórych funkcji w śródmiejskiej zabudowie miast i które mogą stać w sprzeczności z reformą planowania w zakresie prawidłowego strefowania zabudowy oraz przynieść wiele innych niezidentyfikowanych problemów w kształtowaniu przestrzeni i jej jakości”.
Izba Architektów zwracała uwagę na brak uzasadnienia opisywanej wyżej zmiany. Ministerstwo Rozwoju w odpowiedzi dla DGP wyjaśniło, że zaproponowało takie rozwiązanie, ponieważ do resortu wpływa wiele pism wskazujących na niewystarczające nasłonecznienie lokali mieszkalnych oraz wiele wniosków o odstępstwo dla obiektów zawierających lokale mieszkalne ukierunkowane wyłącznie na północ w sytuacjach, gdy przyjęcie innego rozwiązania projektowego było możliwe. ©℗