Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny nałożył ponad 3 mln zł kary na spółkę Neuca z branży farmaceutycznej za nieregulowanie w terminie swoich zobowiązań - poinformował w środę UOKiK. To najwyższa kara nałożona w postępowaniach antyzatorowych.

"Neuca S.A. to kolejna spółka ukarana za nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych na rzecz swoich kontrahentów" - poinformował UOKiK w komunikacie. Dodał, że Prezes Urzędu wydał również pięć decyzji, w których odstąpił od wymierzenia kary pieniężnej wobec przedsiębiorców.

"Działania Neuca S.A. są o tyle naganne, że dotyczą spółki z branży farmaceutycznej, która nie ucierpiała w dobie pandemii i od której sprawnego funkcjonowania zależy zdrowie wielu Polaków. Nie ma tym samym usprawiedliwienia dla sytuacji, w której jeden z największych na rynku farmaceutycznym podmiotów nie reguluje terminowo swoich zobowiązań i finansuje własną działalność kosztem innych przedsiębiorców" – wskazał Prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

UOKiK zwrócił uwagę, że postępowanie wykazało, iż nie było racjonalnego uzasadnienia dla opóźnień w płatnościach. Dodano, że wyjaśnienia spółki, wskazujące na trudną sytuację i brak otrzymywania płatności od swoich kontrahentów, nie znalazły potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym.

Urząd podał, że administracyjna kara pieniężna nałożona przez Prezesa UOKiK wyniosła ponad 3 mln zł. Wysokość sankcji pieniężnej – z uwagi na obowiązujący wzór - odzwierciedla skalę wygenerowanego przez spółkę zatoru płatniczego w gospodarce, który w badanym okresie przekroczył miliard złotych - podał Urząd.

Zgodnie z przepisami, wysokość kary administracyjnej obliczana jest według wzoru i oprócz wysokości niezapłaconego w terminie świadczenia pieniężnego, zależy również od obowiązujących w momencie wydania decyzji odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych oraz długości samego opóźnienia. Interwencja Prezesa Urzędu w sprawach dotyczących zatorów płatniczych jest możliwa, jeśli w ciągu trzech kolejnych miesięcy suma wartości wszystkich świadczeń pieniężnych niespełnionych lub spełnionych po terminie przez przedsiębiorcę na rzecz jego kontrahentów przekracza 2 mln zł.

Ponadto, Prezes UOKiK stwierdził nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem się świadczeń pieniężnych przez pięciu przedsiębiorców: Anwim S.A. z Warszawy – spółkę zajmującą się hurtową sprzedażą paliw; Zakłady Mięsne Skiba S.A. z Chojnic – spółkę z branży przetwórstwa mięsa; Amica S.A. z Wronek - producenta sprzętu gospodarstwa domowego; Oninnen sp. z o.o. z Warszawy, zajmującą się sprzedażą hurtową oraz działającą w branży budowlanej firmę Altrad-Mostostal S.A. z Siedlec.

Wobec tych firm Prezes UOKiK odstąpił od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.

UOKiK przypomniał, że brzmienie obowiązujących przepisów ustawy antyzatorowej obliguje Prezesa UOKiK do każdorazowego odstąpienia od wymierzania kary w sytuacji, gdy suma świadczeń pieniężnych nieotrzymanych oraz otrzymanych po terminie przez te firmy jest wyższa od wygenerowanego przez nie zatoru.(PAP)