Od 17 lat opłata za badanie okresowe samochodu osobowego wynosi 98 zł. Zdaniem RPO przepisy regulujące stawki, które nie uwzględniają kosztów wykonywania badań przez przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną, nie spełniają konstytucyjnego wymogu proporcjonalności.
W odpowiedzi Bogdan Oleksiak, dyrektor departamentu transportu drogowego w MI, stwierdził, że działania RPO dotyczące naruszenia praw i wolności „powinny całościowo oceniać wpływ danych regulacji na wszystkich obywateli, których ona dotyczy, a nie tylko jednej strony, która jest biznesowym interesariuszem systemu badań technicznych pojazdów”. Resort przytacza statystyki, z których wynika, że w ubiegłym roku otwarto 163 nowe stacje.