Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń 162 tys. zł kary za opóźnienia w przyznawaniu i wypłacie odszkodowań i niedopełnienie obowiązków informacyjnych – poinformował nadzór w poniedziałkowym komunikacie.

Jak poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego w poniedziałek, 17 grudnia 2021 r. została wydana decyzja nakładająca na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń karę pieniężną w łącznej wysokości 162 tys. zł. W komunikacie wyjaśniono, że firma została ukarana za „ogółem 28 przypadków naruszeń art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnienia obowiązków informacyjnych”.

„Towarzystwo podjęło szereg działań organizacyjnych i systemowych mających zapobiegać powstawaniu naruszeń prawa w przyszłości, co zostało uwzględnione przy wymiarze kary” – dodano w komunikacie KNF. (PAP)

autor: Marek Siudaj