Chodzi o tzw. ustawę Kukiza, czyli formalnie nowelizację ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2054). Wśród tych innych ustaw jest m.in. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Jego przepisy pozwalają na start w przetargach tylko po wykazaniu niekaralności członków zarządów firm za określone przestępstwa. Ustawa antykorupcyjna rozszerza katalog tych przestępstw. Dodatkowo trzeba teraz wykazać niekaralność za przestępstwo związane z obstawianiem zakładów wzajemnych, wiedząc o tym, że zawody są ustawione (art. 47 ustawy o sporcie; t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.) oraz wytwarzaniem lub obrotem lekami (art. 54 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 523 ze zm.).
Luka w prawie