Udzielanie pomocy w formie Pożyczki Preferencyjnej 2.0 w ramach Tarczy PFR dla dużych firm zostanie przedłużone do 31 marca 2022 r., z możliwością wypłaty środków dnia 30 czerwca 2022 r. - zakłada przyjęta przez rząd w trybie obiegowym uchwała w tej sprawie.

Informację o przyjęciu uchwały przez rząd zamieszczono w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

"Do Programu zostaną wprowadzone zapisy mające na celu przedłużenie terminu działania Programu do 31 grudnia 2022 r. oraz wydłużenie możliwości udzielania pomocy w formie finansowania preferencyjnego 2.0 w ramach Programu do dnia 31 marca 2022 r., z możliwością wypłaty środków w ramach instrumentu finansowania preferencyjnego 2.0 do dnia 30 czerwca 2022 r." - napisano w wykazie.

Przypomniano, że w czerwcu 2020 r. Polski Fundusz Rozwoju rozpoczął realizację rządowego programu "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm".

W ramach Programu, PFR SA udziela tzw. dużym przedsiębiorcom wsparcia finansowego w formie finansowania płynnościowego, finansowania preferencyjnego oraz finansowania inwestycyjnego na warunkach rynkowych oraz na zasadach pomocy publicznej.

Udzielane pierwotnie finansowanie preferencyjne zakładało przyznawanie przedsiębiorcom pożyczek preferencyjnych w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej z dnia 29 maja 2020 r.

Pod koniec listopada 2020 r. PFR SA formalnie rozpoczął procedurę zatwierdzenia nowego instrumentu wsparcia przedsiębiorców. Nowy instrument zakładał wsparcie dużych przedsiębiorstw, które odczuły negatywne skutki obostrzeń obowiązujących w okresie od 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r., poprzez udzielanie pożyczek preferencyjnych ("Pożyczka Preferencyjna 2.0").

W wykazie prac legislacyjnych wyjaśniono, że Pożyczka Preferencyjna 2.0 jest wsparciem finansowym będącym pomocą publiczną oraz może być umorzona w maksymalnej wysokości do 75 proc. jej wartości nominalnej. Komisja Europejska wyraziła zgodę na udzielanie wsparcia w takiej formie 17 czerwca 2021 r.

"W związku z powyższym oraz znaczącą liczbą wniosków składanych przez Przedsiębiorców o udzielenie finansowania w ramach Pożyczki Preferencyjnej 2.0, złożonych do 30 września 2021 r., tj. do ostatniego dnia, kiedy takie wnioski mogły być składane zgodnie z brzmieniem Programu, oraz obserwowane przez PFR SA zapotrzebowanie firm na finansowanie oferowane w ramach Programu, uzasadnionym jest zapewnienie możliwości udzielania finansowania w okresie dłuższym niż pierwotnie przewidziany" - uzasadniono.

Zaznaczono, że wydłużenie okresu udzielania pomocy zostało zgłoszone Komisji Europejskiej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach notyfikacji grupowej dotyczącej programów pomocowych w Polsce związanych z walką z COVID-19.