Od 3 stycznia 2021 r. (za sprawą ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; Dz.U. z 2021 r. poz. 1986; dalej: nowelizacja) można stawiać domy o powierzchni do 70 mkw. zabudowy w uproszczonej procedurze, na podstawie zgłoszenia. [ramka 1] Ale, co istotne, budowa ma być „prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora”. A dodatkowo art. 30 ust. 2a pkt 6 prawa budowlanego wymaga złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, że „nieruchomość budowana jest dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych”. Wielu potencjalnych inwestorów już pyta, jak to rozumieć. A niektórzy się zastanawiają, czy mimo tej deklaracji można podejść do takich inwestycji biznesowo.

Ramka 1