Tysiące rolników zostało pozbawionych dostępu do finansowania działalności - alarmuje Związek Banków Polskich. Wszystko przez grudniową nowelizację kodeksu postępowania cywilnego, która wejdzie w życie 10 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2289).

Przepisy te wyłączyły spod możliwości egzekucji komorniczej budynki gospodarcze oraz grunty rolne. Tymczasem znacząca część kredytów udzielanych rolnikom jest zabezpieczona właśnie poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomościach należących do tych osób. A że rolnicy najczęściej nie posiadają odrębnych nieruchomości, to zabezpieczenie stanowiły wspomniane budynki gospodarcze oraz grunty rolne.
ZBP mówi, że wnioski kredytowe rolników będą odrzucane z uwagi na brak możliwości ustanowienia skutecznych form zabezpieczenia. Inne formy zabezpieczenia wierzytelności, w szczególności zastaw, nie są bowiem w stanie zabezpieczyć kredytów opiewających na większe kwoty pieniężne. Natomiast osobowe formy zabezpieczenia, np. poręczenie, są dużo trudniejsze do pozyskania, gdyż zależą one od decyzji osób innych niż rolnik.
Co więcej, podobny kłopot ze znalezieniem odpowiedniego zabezpieczenia mogą mieć inni przedsiębiorcy, którzy stosują odroczoną płatność względem rolników - przykładowo firmy leasingujące maszyny, dostawcy pasz oraz nawozów.
- Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego miała na celu ochronę rolników, ale w praktyce istotnie godzi w ich interesy - uważa Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP. Dodaje, że finansowanie rolnictwa w 2020 r. spadło o prawie 30 proc. i w tym roku kontynuowany jest trend spadkowy. - Inflacja, wzrost cen produktów potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa, a teraz dodatkowo zupełnie niepotrzebne przepisy utrudniające rolnikom uzyskanie finansowania grożą wyniszczeniem ich zdolności rozwojowej - przestrzega Pietraszkiewicz.
Kłopot pojawił się, gdy resort sprawiedliwości postanowił przenieść przepisy rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1385) do kodeksu postępowania cywilnego. Uznano bowiem, że w świetle wymogów konstytucyjnych wszelkie wyłączenia spod egzekucji, np. dotyczące zwierząt czy rzeczy ruchomych potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego, muszą być regulowane na poziomie ustawowym.
Rzecz w tym, że nie przeniesiono przepisów jeden do jednego. We wspomnianym rozporządzeniu istniał bowiem par. 5, zgodnie z którym przepisów o wyłączeniu spod egzekucji nie stosowało się w razie równoczesnego skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika. Banki korzystały z niego w razie potrzeby. Przepis ten pominięto jednak w nowelizacji k.p.c. - Skutkuje to wprowadzeniem swoistego „immunitetu egzekucyjnego” dla rolników i całkowicie uniemożliwia wszystkim wierzycielom zaspokojenie ich roszczeń - wyjaśnia Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich.
Przedstawiciele ZBP apelują o niezwłoczną nowelizację przepisów. Ich zdaniem nie trzeba wprowadzać tego typu immunitetu egzekucyjnego, ponieważ istnieją już instrumenty prawne przewidujące chociażby pomoc Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, według postanowień ustawy z 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. z 2019 r. poz. 33).
O budzącą kontrowersje nowelizację zapytaliśmy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dariusz Mamiński z wydziału obsługi medialnej resortu twierdzi, że skuteczne zabezpieczenie i zaspokojenie wierzytelności bankowych przysługujących wobec rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne jest nadal możliwe. - Przyjęcie określonego sposobu zabezpieczenia kredytu powinno być ustalane indywidualnie, po rozważeniu jego skuteczności w ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym - mówi Mamiński.