Autorem artykułu jest Marek Tołcz, radca prawny, kancelaria Linklaters.
NSA w uzasadnieniu postanowienia wydanego po rozpoznaniu skargi kasacyjnej rzecznika małych i średnich przedsiębiorców zwrócił uwagę na fundamentalne przyczyny, które uniemożliwiają traktowanie decyzji podejmowanych przez PFR w sprawach związanych z realizacją programu jako aktów podlegających kontroli sądów administracyjnych.